គ.ជ.ប អំពាវនាវ​ដល់​គ្រប់​ភាគី​ឲ្យ​គោរព​ច្បាប់​ដើម្បី​សុខ​សន្តិភាព ស្ថិរភាព និង​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ

5