ក្រុម F1, Alfa Romeo បង្ហាញរថយន្តមុនរដូវកាលថ្មី ២០២១

13

ក្រុមប្រណាំងរថយន្ត F1, Alfa Romeo បានបង្ហាញខ្លួនរថយន្តសំរាប់រដូវកាលថ្មីរបស់ខ្លួន និងប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើអោយបានល្អជាងរដូវកាលមុន។

Alfa Romeo បញ្ចប់រដូវកាល ២០២០ កន្លងមកចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨ ក្នុងតារាងជើងឯកពិភពលោក។

នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមលោក Frederic Vasseur បាននិយាយថា ក្រុមរបស់លោកស្ថិតក្នុងគោលដៅតែមួយគឺធ្វើអោយបានល្អជាងរដូវកាលមុន។

កីឡាករដែលនឹងប្រណាំងអោយក្រុម Alfa Romeo រដូវកាលនេះគឺជើងចាស់ Kimi Raikkonen និងមិត្តរួមក្រុមកីឡាករ Antonio Giovannazi ដដែល។

ក្នុងចំណោមកីឡាករសរុប ២៣ នាក់ Kimi Raikkonen បានបញ្ចប់រដូវកាល ២០២០ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៦ ខណៈចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតត្រឹមលេខ ៩ ប៉ុណ្ណោះ ខណៈមិត្តរួមក្រុម Antonio Giovannazi លេខ ១៧ មានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតលេខ ៩ ដូចគ្នា។

រដូវកាលថ្មី ២០២១ F1 នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិនាខាងមុខនៅប្រទេសបារ៉ែន៕ អត្ថបទ៖នាង សុភាវុធ