ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ជាច្រើន​បន្ត​ស្នាក់នៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​ត្រង់ចំណុច​ មុខ​ផ្សារ​ព្រែក​ជ្រៃ លើផ្លូវ​ ២១៧

5