សម្ដេច​តេជោ​លើកឡើង​ថា​ យើ​ងត្រូវ​យកឈ្នះ​កូវីដ​ និង​ជំនន់​ឲ្យ​ខាងតែបាន

4