សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ៖ ការងារ​អាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ពេលនេះ​ គឺជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​ចេញពី​តំបន់​រងគ្រោះ​ដោយទឹកជំនន់

4